Cvičenie GA 1_31

Zoznam najväčších jazier podľa objemu

williams

Výlov atlantického tuniaka modroplutvého v tonách v jednotlivých rokoch

williams

zdroj: http://wikipedia.org - (CC BY-SA 3.0)

1. Ktoré jazero je svojím objemom druhé na svete?

A. Vostok
B. Tanganika
C. Bajkal

2. Ktoré z uvedných jazier má najnižší objem?

A. Tanganika
B. Malawi
C. Ontarijské jazero

3. Na území koľkých štátov leží najväčšie jazero sveta?

A. 3
B. 4
C. 5

4. Ako sa nazýva najväčšie z jazier, ktoré ležia iba na území jedného štátu?

A. Bajkal
B. Tanganika
C. Kaspické more

5. Doteraz najväčší výlov tuniaka modroplutvého bol doteraz podľa grafu zaznamenaný v roku...

A. 1995
B. 1996
C. 1997

6. Výlov tuniaka podľa grafu zatiaľ najvýznamnejšie poklesol v roku...

A. 1946
B. 1972
C. 2000

7. V ktorom roku bol podľa grafu zaznamenaný posledný nárast výlovu tuniaka?

A. 1996
B. 2005
C. 2007

8. V ktorom roku podľa grafu zaznamenal výlov tuniaka najväčší nárast?

A. 1994
B. 1974
C. 1965

SKONTROLOVAŤ ODPOVEDE
Mgr. Miloš Gábriš - ZŠ s MŠ Radošina 2013

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!