Cvičenie GA 1_30

Top-krajiny v produkcii ropy 1960-2006
(horizontálne-roky, vertikálne-milióny barelov denne)

williams

Produkcia a import ropy USA
(horizontálne-roky, vertikálne-milióny barelov denne)

williams

zdroj: http://wikipedia.org - (CC BY-SA 3.0)

1. Ktorý štát v uvedených šesťdesiatich šiestich rokoch dosiahol najvyššiu úroveň ťažby ropy, t.j. 12 miliónov barelov za deň?

A. ZSSR (Rusko, USSR)
B. Saudská Arábia
C. USA

2. Koľko krajín je zobrazených v grafe najväčších producentov ropy v rokoch 1960-2006?

A. štyri
B. päť
C. šesť

3. Ktorá uvedená krajina mala podľa grafu v roku 2006 najnižšiu úroveň ťažby ropy?

A. ZSSR
B. Irán
C. Saudská Arábia

4. Ktorá z uvedených krajín mala v roku 2006 nižšiu produkciu ropy ako v roku 1960?

A. USA
B. Irán
C. Saudská Arábia

5. Synonymom slova import je výraz...

A. dovoz
B. výroba
C. vývoz

6. Po roku 2000 možno o produkcii ropy v USA povedať, že...

A. stúpa
B. klesá
C. neklesá

7. V roku 2000 bola ťažba ropy v USA v porovnaní s jej dovozom...

A. vyššia
B. nižšia
C. presne rovnaká

8. Maximum dosiahla produkcia ropy v USA približne v roku...?

A. 1970
B. 1985
C. 2005

SKONTROLOVAŤ ODPOVEDE
Mgr. Miloš Gábriš - ZŠ s MŠ Radošina 2013

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!