Cvičenie GA 1_29

Národnosti na Slovensku

williams
williams

Mapa žúp na slovenskom území v roku 1918

williams


zdroj: http://wikipedia.org - (CC BY-SA 3.0)

1. Počet obyvateľov, ktorí sa hlásia k slovenskej národnosti od roku 1991...

A. stále klesá
B. stále stúpa
C. striedavo stúpa a klesá

2. V roku 2011 je najmenej zastúpená uvedená národnosť na Slovensku srbská

A. áno
B. nie
C. nedá sa zistiť

3. Ktorá národnosť zaznamenala v absolútnych číslach od roku 1931 na Slovensku najvyšší nárast?

A. slovenská
B. rómska
C. židovská

4. Slováci tvorili v roku 2011 len približne tri pätiny obyvateľov Slovenska

A. áno
B. nie
C. na obrázku chýbajú údaje

5. Slovo majorita znamená

A. vláda
B. moc
C. väčšina

6. Ktoré dve cirkvi mali v roku 2001 majoritu iba v dvoch oblastiach Slovenska?

A. ECAV a Rímskokatolícka
B. ECAV a Gréckokatolícka
C. Rímskokatolícka a Gréckokatolícka

7. Ktorá cirkev mala v roku 2011 len v jednej z oblastí východného Slovenska nadpolovičnú väčšinu veriacich?

A. Rímskokatolícka cirkev
B. ECAV
C. Gréckokatolícka cirkev

8. Ktorá z nasledujúcich žúp čiastočne zasahovala na dnešné územie Slovenska na dvoch miestach?

A. Zemplínska župa
B. Mošonská župa
C. Ostrihomská župa

SKONTROLOVAŤ ODPOVEDE
Mgr. Miloš Gábriš - ZŠ s MŠ Radošina 2013

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!