Cvičenie GA 1_28

Prehľad údajov o bitke pri Waterloo

williams

Prehľad údajov o vojne vo Vietname

williams


zdroj: http://wikipedia.org - (CC BY-SA 3.0)

1. Jedným z porazených veliteľov v bitke pri Waterloo nebol...

A. Napoleon Bonaparte
B. Vojvoda z Wellingtonu
C. Michel Ney

2. Bitka pri Waterloo sa odohrala

A. v 19. storočí
B. v prvej polovici osemnásteho storočia
C. na prelome sedemnásteho a osemnásteho storočia

3. K víťazným armádam v bitke pri Waterloo nepatrila armáda...

A. Veľkej Británie
B. Holandska
C. Francúzska

4. Viac obetí bitky bolo na strane protinapoleónskych vojsk

A. áno
B. nie

5. Víťazom vojny vo Vietname v rokoch 1964-1975 sa stala Vietnamská demokratická republika

A. áno
B. nie
C. nie je uvedené

6. Ktorá krajina víťazným silám vo vietnamskom konflikte pomohla?

A. Vietcong
B. USA
C. Čína

7. Ktorá krajina sa z Vietnamu na sklonku konfliktu stiahla?

A. USA
B. Južný Vietnam
C. Severný Vietnam

8. Súčasťou vietnamského konfliktu bola aj studená vojna v druhej polovici dvadsiateho storočia

A. áno
B. nie
C. nie je uvedené

SKONTROLOVAŤ ODPOVEDE
Mgr. Miloš Gábriš - ZŠ s MŠ Radošina 2013

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!