Cvičenie GA 1_27

Výška stromov (čierna čerešňa)
(vertikálne frekvencia výskytu, horizontálne výška v stopách)

williams

Informácie o produkcii zemiakov

williams


zdroj: http://wikipedia.org - (CC BY-SA 3.0)

1. Ktorá je najnižšia uvedená výška čerešňových stromov?

A. 3
B. 2
C. 60

2. Aká je najvyššia uvedená hodnota frekvencie výskytu stromov určitého výškového rozsahu?

A. 10
B. 75
C. 80

3. Aký je výškový rozsah najzriedkavejšie sa vyskytujúcich čerešňových stromov podľa uvedených údajov?

A. 60-65
B. 75-80
C. 85-90

4. Diagram udáva, že najčastejšie sa stretávame s čerešňovými stromami strednej veľkosti

A. áno
B. nie

5. Podľa údajov sú najvyššie stromy najmenej frekventované

A. áno
B. nie

6. Slovensko v roku 2008 doviezlo iba štvrťmilióna ton zemiakov

A. áno
B. nie
C. nie je uvedené v tabuľke

7. Ak by sme produkciu Nemecka v roku 2008 zdvojnásobili, prekonalo by produkciu...

A. USA
B. Ruska
C. Číny

8. Slovensko je zo svetového hľadiska mikroproducent zemiakov

A. áno
B. nie
B. nie je uvedené

SKONTROLOVAŤ ODPOVEDE
Mgr. Miloš Gábriš - ZŠ s MŠ Radošina 2013

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!