Cvičenie GA 1_25

Slovensko a Švajčiarsko v tabuľkách

williams
williams


zdroj: http://wikipedia.org - (CC BY-SA 3.0)

1. Podľa tabuliek je hlavné mesto zároveň aj najväčšie...

A. iba vo Švajčiarsku
B. iba na Slovensku
C. aj na Slovensku, aj vo Švajčiarsku

2. Podľa tabuliek nepatrí medzi švajčiarske úradné jazyky

A. francúzština
B. nemčina
C. taliančina
D. žiaden z uvedených

3. Podľa uvedených tabuliek majú tieto krajiny

A. rovnaký počet susedných štátov a žiadneho spoločného suseda
B. rozdielny počet susedných štátov a jedného spoločného suseda
C. rovnaký počet susedných štátov a aspoň jedného spoločného suseda

4. Celková rozloha vodnej plochy je väčšia

A. v menšej krajine
B. vo väčšej krajine
C. informácie nie je uvedená

5. V uvedených tabuľkách nájdeme čerstvejšie údaje o obyvateľstve

A. Slovenska
B. Švajčiarska
C. údaje sú rovnako staré

6. Viac obyvateľov na jednom kilometri štvorcovom v priemere žije

A. na Slovensku
B. vo Švajčiarsku
C. údaj nie je uvedený v tabuľkách

7. Napriek menšej rozlohe žije na Slovensku menej obyvateľov ako vo Švajčiarsku

A. áno
B. nie

8. Vo Švajčiarsku funguje rovnaká forma štátneho zriadenia ako na Slovensku

A. áno
B. nie

SKONTROLOVAŤ ODPOVEDE
Mgr. Miloš Gábriš - ZŠ s MŠ Radošina 2013

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!