Cvičenie GA 1_24

Časť z histórie britských panovníkov

williams

Časť z histórie rímskych panovníkov

williams


zdroj: http://wikipedia.org - (CC BY-SA 3.0)

1. Aký bol názov dynastie, ktorá predchádzala sasko-cobursko-gothajskú dynastiu?

A. hannoverská
B. windsorská
C. informácia nie je uvedená

2. Ktoré označenie dynastie bolo zmenené kvôli konfliktu Británie a Nemecka?

A. sasko-cobursko-gothajská
B. windsorská
B. informácia nie je uvedená

3. Ktorý panovník vládol v Británii, keď vzniklo označenie dnešnej (r. 2013) dynastie?

A. Eduard Siedmy
B. Juraj Piaty
C. Alžbeta Druhá

4. Ktorý panovník bol podľa uvedenej tabuľky vystriedaný na britskom tróne súrodencom?

A. Alžbeta II.
B. Eduard VIII.
C. Juraj VI.

5. Za vlády ktorého panovníka sa od Veľkej Británie oddelilo Írsko?

A. Eduard VIII.
B. Eduard VII.
C. Juraj V.

6. Ktorý rímsky cisár vládol na prelome letopočtov?

A. Nero
B. Augustus
C. Gaius Julius Caesar

7. Ktorý z nasledujúcich cisárov vládol najkratšie?

A. Tiberius
B. Claudius
C. Caligula

8. Ktorý z nasledujúcich cisárov podľa tabuľky nezomrel násilnou smrťou?

A. Caligula
B. Claudius
C. Augustus

SKONTROLOVAŤ ODPOVEDE
Mgr. Miloš Gábriš - ZŠ s MŠ Radošina 2013

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!