Cvičenie GA 1_23

Produkcia pšenice a ryže vo svete

williams
williams


zdroj: http://wikipedia.org - (CC BY-SA 3.0)

1. Čo znamená slovo produkcia?

A. výroba
B. pestovanie
C. spotreba

2. Tvrdenie, že Rusko sa svojou produkciou pšenice približuje k Číne je

A. pravdivé
B. nepravdivé

3. Ktorý štát bol v roku 2009 lídrom produkcie pšenice?

A. EU
B. India
C. Čína

4. Dvadsaťsedem krajín Európskej únie vypestuje približne dve desatiny zo svetovej produkcie pšenice

A. áno
B. nie

5. Rusko svojou pšenicou dokáže uspokojiť svoju vlastnú spotrebu

A. áno
B. nie
C. tabuľka takéto údaje neposkytuje

6. India a Indonézia spolu vyprodukovali v roku 2010 približne rovnaké množstvo ryže ako svetový líder v jej produkcii

A. áno
B. nie

7. India vyprodukovala v roku 2010 viac pšenice ako ktorákoľvek krajina sveta okrem jednej

A. áno
B. nie

8. Brazília je podľa uvedených údajov najväčším mimoázijským pestovateľom ryže

A. áno
B. nie

SKONTROLOVAŤ ODPOVEDE
Mgr. Miloš Gábriš - ZŠ s MŠ Radošina 2013

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!