Cvičenie GA 1_18

Koloseum

Koloseum (po taliansky Colosseo) sú ruiny veľkého amfiteátra v strede Ríma. V súčasnosti je to architektonická dominanta Ríma. Koloseum stojí na mieste umelého jazera v záhrade Neronovho Zlatého domu (domus aurea Neronis) na konci Forum Romanum. Pôvodne slúžil ako amfiteáter a bola to najväčšia budova v Rímskej ríši.
Pôvodne sa nazývalo Flaviovský amfiteáter (po latinsky Amphitheatrum Flavium, v taliančine Anfiteatro Flavio) podľa dynastie, z ktorej pochádzali obaja jeho stavitelia. Až neskôr sa vžil názov Koloseum, znamenajúci „obrovský“ (myslia sa buď obrovské rozmery samotného amfiteátra alebo rozmery obrovskej sochy Nerona, ktorá pri amfiteátri stála).
V súčasnosti sa z Kolosea zachovali iba asi 2/3 pôvodnej stavby, poškodenie zapríčinili zemetrasenia a rozkrádanie materiálu. Koloseum bolo označované ako ikona starovekého Ríma a rímskej architektúry. Neskôr malo veľa využití ako bývanie, dielňa, pevnosť a svätyňa.
Vysoké je 48 m s obvodom vyše pol kilometra a osi jeho elipsovitého pôdorysu merajú 188m a 156 m. Malo 80 vchodov a zároveň východov. Postavili ho zo sivoružových travertínových kvádrov spojených železnými skobami a základy zapustili do hĺbky 9 metrov. Pod arénou sa skrýval systém podzemných chodieb so šachtami a výťahmi pre divoké zvieratá. Pôvodne bolo celé obložené mramorom a na vonkajšej strane malo na druhom a treťom poschodí 80 arkád ozdobených sochami, jeho horný kraj lemovali takisto sochy.
Pôvodne malo kapacitu 45 000 až 50 000 divákov. Diváci sedeli alebo stáli na štyroch terasách. Najurodzenejší sedeli v predných radoch, boli tam lóže pre cisársku rodinu a šesť miest pre uctievané rímske kňažky - panny vestálky. Za sedadlami a pod nimi sa nachádzali schodiská a chodby.
Využívalo sa hlavne na boje gladiátorov, rekonštrukcie slávnych bitiek, popravy a dramatické predstavenia.
Hry sa konali až 99 dní v roku. Okrem bojov gladiátorov zahŕňali a tzv. venationes - lov divých zvierat, resp. boj s nimi. Používali sa levy, tigre, medvede, slony, kance, leopardy, pštrosy, žirafy, divé byvoly, krokodíly, hyeny a vlky.
Gladiátormi boli väčšinou otroci, v niektorých prípadoch išlo o odsúdených zločincov a vojnových zajatcov, inokedy o dobrovoľníkov, ktorí verili, že budú mať šťastie a prežijú a stanú sa tak slávnymi. Delili sa do skupín podľa výzbroje, ktorú používali a podľa spôsobu vedenia boja. Retiarus mal sieť, trojzubec a dýku, Trákovia prilbicu so širokým okrajom, malý okrúhly štít a dlhý zahnutý nôž zvaný sica. Samniti a Myrmilloni boli viacej vyzbrojení. Ďalší bojovali na koňoch či dvojkolesových vojnových vozoch.

zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Koloseum - (CC BY-SA 3.0)

POMOCNÉ ÚLOHY


 

 

 

 

 

*********************************************

1. KTORÉ TVRDENIE VYPLÝVA Z TEXTU V UKÁŽKE?

A. Žiadna stavba v Rímskej ríši nebola väčšia ako Koloseum.
B. Koloseum bolo pôvodne postavené z mramoru.
C. Výška Kolosea je takmer päťdesiat metrov a šírka vyše pol kilometra.
D. Koloseum bolo vo svojej dobe symbolom kvality rímskeho staviteľstva.

2. KTORÉ Z TVRDENÍ NEVYPLÝVA Z TEXTU?

A. Koloseum slúžilo aj na účely divadelných predstavení.
B. Niekedy boli boje v amfiteátri iba simulované.
C. Koloseum by sa bolo zachovalo nepoškodené, keby nebolo rozkrádania materiálu.
D. Pre divákov s lepším spoločenským postavením boli pripravené lepšie miesta.

3. KTORÁ Z DVOJÍC NIE JE SYNONYMICKÁ?

A. ikona - obraz
B. architektúra - staviteľstvo
C. ruina - zrúcanina
D. kolos - kruh

4. KTORÝ VÝRAZ NEVZNIKOL SKLADANÍM?

A. sivoružový
B. rekonštrukcia
C. trojzubec
D. zemetrasenie

SKONTROLOVAŤ ODPOVEDE
Mgr. Miloš Gábriš - ZŠ s MŠ Radošina 2012

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!