Cvičenie GA 1_17

Megalit

Megalit je praveká pamiatka z veľkých neopracovaných alebo čiastočne upravených kameňov (alebo len jeden taký kameň) zväčša kultového alebo pohrebného charakteru. Časovo spadajú zhruba do obdobia 4000 až 1600 pred Kr., ojedinele (na Sardínii) až do železnej doby.
Megality sa stavali najmä v západnej a severozápadnej Európe, v Stredomorí, v Afrike, na Arabskom polostrove (Palestína), v Indii, strednej Ázii, Indonézii, Japonsku, na Veľkonočných ostrovoch a na Madagaskare. Nešlo však o jednotnú (archeologickú) kultúru. V západnej a severozápadnej Európe (tzv. megalitická kultúra) vznikali megality najmä v eneolite a v strednej bronzovej dobe, na Sardínii napríklad aj v železnej dobe.
Ich účel (snáď okrem hrobov) a konkrétny spôsob stavby sú sporné. Každopádne vyžadovali kolektívnu spoluprácu a plánovanie. Špekuluje sa, že mali astronomické, náboženské, kultové účely, v nevedeckých kruhoch aj že ide o stavby obrov, orientačné body pre mimozemšťanov a podobne. Na stavbu megalitu sa používali veľké blúdivé kamene (aj vyše dvadsaťtonové): Kamenné platne alebo balvany sa ukladali vedľa seba alebo vŕšili na seba bez spojiva.

Henge

Henge je typ pravekého rituálneho kruhového monumentu (kruhovej plochy) vyskytujúcej sa len v Británii. Bol obklopený priekopou a valom, mal jeden, dva, ojedinele štyri protiľahlé vchody, vo vnútri boli megalitické stavby alebo hroby alebo kultové jamy a podobne. Niekedy ide o megalitické stavby podobné kromlechu.
Obzvlášť pozoruhodná je pamiatka pri malej lokalite Stonehenge v južnom Anglicku. Uprostred bol oltár obklopený dookola kolmými kameňmi, ktoré prikrývali hrubé kamenné preklady. Tieto vytvárali plot chrániaci posvätný obvod, ale zároveň akoby sa zúčastňovali na obradoch, zdá sa, akoby tancovali kolo, ako ľudia držiaci sa za ruky, a vykonávali posvätný obrad, ktorý zrejme súvisel s uctievaním slnka. Slnko, ktoré za dni rovnodennosti preniklo kamenným plotom a ožiarilo oltár, bolo symbolom plodnosti a zrodu nového roka. Architektonické chápanie hengu určuje jeho symbolický význam, ktorý je vyjadrený jedinečne jednoduchou stavebnou formou.

zdroj:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Megalit - (CC BY-SA 3.0)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Henge - (CC BY-SA 3.0)

POMOCNÉ ÚLOHY


 

 

 

 

 

*********************************************

1. KTORÉ TVRDENIE VYPLÝVA Z TEXTU V UKÁŽKE?

A. Väčšina stredovekých megalitov je roztrúsená v rôznych častiach sveta.
B. Niektoré komponenty megalitov nesú stopy opracovania.
C. Dnes nevieme, či stavby nadobúdali svoj tvar spontánne alebo im predchádzal plán.
D. Podľa niektorých vedcov majú tieto stavby súvislosť s mimozemšťanmi.

2. KTORÉ Z TVRDENÍ NEVYPLÝVA Z TEXTU?

A. Stonehenge preukázateľne súvisí aj s polohou Slnka na oblohe.
B. Hoci útvary henge nemali súvislé steny, mali osobitné vchody.
C. Niektoré praveké stavby chránil umelý násyp.
D. Okolo oltára v Stonehenge sa ľudia držali za ruky a možno aj tancovali.

3. ZISTITE (podľa zmyslu vety v úryvku), ČO ZNAMENÁ SLOVO ENEOLIT

A. kameň
B. kamenný hrob
C. kamenná doba
D. kamenný kruh

4. OZNAČ SLOVÁ KTORÉ OZNAČUJÚ ČINNOSŤ

A. obrad
B. monument
C. rituál
D. lokalita

SKONTROLOVAŤ ODPOVEDE
Mgr. Miloš Gábriš - ZŠ s MŠ Radošina 2012

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!