Cvičenie GA 1_16

Kukurica siata

Kukurica je veľmi stará rastlina. Spôsob jej domestikácie je jednou z najväčších záhad genetiky. Predpokladá sa, že kukurica vznikla vývojom a selekciou z teosintu (skupina amerických tráv z rodu Zea), s ktorým si však dnes kultúrna kukurica nie je vzhľadovo príliš podobná. Na rozdiel od ostatných kultúrnych plodín nie sú známe žiadne medzistupne medzi divokým predchodcom kukurice a kultúrnou plodinou. Kukurica nie je schopná samostatnej existencie bez pomoci poľnohospodára. Záhadu ešte umocňuje fakt, že dávni obyvatelia Ameriky nemali na domestikáciu kukurice príliš veľa času. Súčasné teórie predpokladajú, že kukurica „vznikla“ niekedy medzi rokmi 4000-3000 pred Kr. v údolí rieky Balsas. Vedú sa spory o tom, či išlo o postupný proces alebo o šťastnú udalosť. S niektorými druhmi teosintu sa môže kukurica krížiť, kríženci majú väčšinou zníženú životaschopnosť. Napriek tomu sa predpokladá, že v Strednej Amerike dochádza k prenosu génov medzi populáciami teosintu a kukurice. Do Európy sa dostala po príchode Španielov do Ameriky. Na Slovensko sa dostala z Maďarska v polovici 18. storočia. Dnes je rozšírená po celom svete, pretože vďaka cudzoopelivosti je veľmi prispôsobivá.
V rozvinutých krajinách sa kukurica pestuje prevažne ako krmivo pre dobytok, či už vo forme zrna alebo siláže a ako surovina pre spracovateľský priemysel. Jej priama spotreba ako potraviny je okrajová, napriek tomu rastie význam sladkej kukurice ako zeleniny. V potravinárskom priemysle slúži kukurica ako zdroj oleja, škrobu, glukózy, fruktózového sirupu a bioethanolu. Uvažuje sa aj o použití kukurice pre výrobu bio-degradovateľných plastov a proteínov pre medicínske účely.
V rozvojových krajinách Latinskej Ameriky a v Afrike je kukurica prevažne spotrebúvaná ako hlavný zdroj kalórií pre dedinské obyvateľstvo. V rozvojových krajinách Ázie je zhruba vyrovnané jej použitie ako potraviny aj ako krmiva. Vo svojej domovskej krajine Mexiku je kukurica neoddeliteľnou súčasťou kultúry a je nielen prítomná takmer vo všetkých potravinách, ale suché stonky sa používajú ako stavebný materiál pre ohrady a strešné krytiny, listy pre tvorbu rohoží atď.
Zo svetovej produkcie kukurice na zrno sa priamo ako potravina spotrebuje zhruba 21%. Kukurica je surovina vo vyše 500 druhoch výrobkov, od detskej výživy po priemysel a umenie. V priemysle sa zo zŕn vyrába škrob, dextrín, cukor, sirup, lieh, olej, kukuričný lepok, acetón, papier, celulóza, linoleá, izolačné dosky, dextróza a furfol.
Na Slovensku sa z kukuričného šúpolia vyrábajú charakteristické bábiky.

zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Kukurica_siata - (CC BY-SA 3.0)

POMOCNÉ ÚLOHY


 

 

 

 

 

*********************************************

1. KTORÉ TVRDENIE VYPLÝVA Z TEXTU V UKÁŽKE?

A. Rastliny teosintu, ktoré boli podobné kukurici, sa našli v údolí rieky Balsas.
B. Na celom svete neexistujú žiadne druhy divo rastúcej kukurice.
C. V rozvinutých krajinách sa už kukurica využíva ako krmivo alebo potravina. V priemysle má minimálne využitie.
D. Sladká kukurica je mimoriadne vhodná na silážovanie pre dobytok.

2. KTORÉ Z TVRDENÍ JE NEPRAVDIVÉ?

A. V rozvojovej Latinskej Amerike by vidiečania bez kukurice ťažko prežili.
B. V strednej Amerike by sme mohli dokonca nájsť aj stavby s kukuričnými časťami.
C. V Európe je kukurica z hľadiska celkovej poľnohospodárskej produkcie kľúčovým potravinovým zdrojom.
D. Približne 80% dopestovanej kukurice sa využíva ako krmovina alebo v rôznych odvetviach priemyslu.

3. AKO NAZÝVAME SLOVÁ domestikácia, gény, acetón PODĽA ŠTYLISTICKÉHO ZAFARBENIA?

A. hovorové
B. administratívne - kancelarizmy
C. knižné
D. odborné - termíny

4. KTORÉ DVOJICE SLOV SÚ SYNONYMÁ?

A. teosint - kukurica
B. produkcia - výroba
C. domestikácia - žatva
D. selekcia - výber

SKONTROLOVAŤ ODPOVEDE
Mgr. Miloš Gábriš - ZŠ s MŠ Radošina 2012

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!