Cvičenie GA 1_14

Na salaši organizujú štvrté majstrovstvá v zabíjačke


Zbojská 30. novembra (TASR) - Nadregionálne majstrovstvá v zabíjačke organizujú na salaši Zbojská v sobotu 1. decembra. Jedinečné podujatie s atmosférou tradičnej dedinskej zabíjačky je súčasťou aktivít Huculskej magistrály. Ako pre TASR potvrdil riaditeľ Národného parku Muránska planina Milan Boroš, tento rok sa na zabíjačku nebude pozerať iba ako divák, ale zabíjačkové špeciality bude posudzovať aj ako porotca.
Podujatie je zamerané na gastronómiu a súťažnú prípravu zabíjačkových špecialít. Medzinárodná súťaž je spojená s verejnou ochutnávkou vyrobených špecialít a voľnou ľudovou tradičnou zábavou. Vlani sa na zabíjačke zúčastnilo 12 družstiev, pričom každé spracovalo samostatne jednu ošípanú. Tento rok bude podujatie súčasťou osláv jedla z blízka - Terra Madre Day. Okrem toho sa uskutoční aj informačný seminár nazvaný Tradičné miestne produkty. Podujatie podporujú aj cez projekt klaster Huculská magistrála. Usilujú sa zvýšiť konkurencieschopnosť územia. „Všetci starostovia si uvedomujú, aké je dôležité spojenie síl pri rozhýbaní života v regióne. V klastri nám chýbali peniaze, ktoré dostaneme z projektu až niekedy v budúcom roku. Dohodli sme sa teda na pôžičke z partnerstva mikroregiónov Muránska planina a Čierny Hron a časť použijeme aj práve na Nadregionálne majstrovstvá v zabíjačke,“ povedala predsedníčka partnerstva Irena Milecová.
Súťaž na salaši Zbojská na severe okresu Rimavská Sobota sa uskutoční už štvrtýkrát a začína sa o ôsmej ráno. „Napriek incidentu na Burde chceme v propagácii Huculskej magistrály pokračovať aj ďalej. Sme presvedčení, že práve táto forma turistického ruchu je prijateľná tak pre ochranu prírody, ako aj pre podnikanie a pre samotných turistov. Podporujeme tradičné hodnoty, vďaka ktorým naši predkovia nielenže prežili, ale dokázali uchovať aj prírodu Národného parku Muránska planina. Budeme radi, ak si súťažnú atmosféru majstrov mäsiarov, ale aj chuť tradičných zabíjačkových špecialít príde vychutnať čo najviac ľudí. Som presvedčený, že si odnesú zážitok, ktorý bude stáť za to,“ dodal Boroš.

(So súhlasom TASR - zdroj: TASR do každej školy)

POMOCNÉ ÚLOHY


 

 

 

 

 

*********************************************

1. KTORÉ TVRDENIE VYPLÝVA Z TEXTU V UKÁŽKE?

A. Majstrovstvá sú súčasťou regionálneho projektu v národnom parku.
B. Porotcovia sú voči divákom zvýhodnení, lebo môžu/musia jedlá aj ochutnávať.
C. V predposlednom roku sa v súťaži prezentovalo až 12 kuchárov.
D. Zabitú ošípanú spravodlivo rozdelia medzi všetkých súťažiacich.

2. KTORÉ Z TVRDENÍ JE NEPRAVDIVÉ?

A. Starostovia z tejto oblasti si uvedomujú, že je potrebné región „oživiť“.
B. Peniaze na realizáciu súťaže pochádzajú z prostriedkov z úveru.
C. Aktivity Terra Madre Day sú spojené s jedlom a stravovaním.
D. Predsedom partnerstva mikroregiónov Muránska planina a Čierny Hron je Milan Boroš.

3. KTORÝ JAZYKOVÝ ŠTÝL POUŽIL AUTOR PRI TVORBE TEXTU?

A. náučný
B. publicistický
C. administratívny
D. umelecký

4. VÝZNAM KTORÝCH VÝRAZOV Z TEXTU JE SPRÁVNE VYSVETLENÝ?

A. atmosféra - ovzdušie
B. seminár - školenie
C. gastronómia - mäsiarstvo
D. projekt - plán

SKONTROLOVAŤ ODPOVEDE
Mgr. Miloš Gábriš - ZŠ s MŠ Radošina 2012

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!